Tipuri de zgomot. Metode de protecție

Zgomotul aerian –  este totalitatea de sunete care se răspândește prin aer – vorba, muzica, sunetul de la televizor, un aspirator etc.

Zgomotul de impact – orice ciocnire care este percepută de un element de structură a clădirii…

Valorile normate ale indicilor de fonoizolare de către elementele de închidere interioare ale clădirilor

Parametri normaţi ai izolării fonice a elementelor de închidere interioare ale clădirilor de locuit şi publice, precum şi ale clădirilor auxiliare ale întreprinderilor de producţie se consideră indicii de izolare la zgomot aerian de către elementele de închidere Rw, dB, şi indicii nivelului adus de zgomot de impact Lnw, dB (pentru planşee).

Protecția contra zgomotului

Pardoseala pe strat fonoizolant (strat intermediar) nu trebuie să aibă legături rigide (punţi sonore) cu partea portantă a planşeului, pereţilor şi cu alte elemente ale clădirii, adică trebuie să fie „flotantă”.