fbpx

ARTICOLE

Valorile normate ale indicilor de fonoizolare de către elementele de închidere interioare ale clădirilor

Parametri normaţi ai izolării fonice a elementelor de închidere interioare ale clădirilor de locuit şi publice, precum şi ale clădirilor auxiliare ale întreprinderilor de producţie se consideră indicii de izolare la zgomot aerian de către elementele de închidere Rw, dB, şi indicii nivelului adus de zgomot de impact Lnw, dB (pentru planşee).

Valorile normate ale indicilor de izolare la zgomotul aerian de către elementele de închidere interioare Rw şi ale indicilor de nivel adus de zgomot de impact Lnw pentru clădirile de locuit, publice şi clădirile auxiliare ale întreprinderilor de producţie sunt prezentate în tabelul de mai jos pentru categoriile de clădiri A, B şi C:

  • categoria A – asigurarea condiţiilor de înalt confort;
  • categoria B – asigurarea condiţiilor de confort;
  • categoria C – asigurarea condiţiilor acceptabile.

Categoria clădirii se stabileşte prin sarcină tehnică de proiectare.

La hotelurile de categoria A se referă hotelurile cu patru şi cinci stele, după clasificarea mondială, la categoria B – cu trei stele, la categoria C – mai puţin de trei stele.

 

 

Denumirea şi amplasarea elementelor de închidere

Rw,

dB (дБ)

Lnw,

dB (дБ)

123
Clădiri de locuit
1.      Planşee de beton dintre încăperile apartamentelor şi planşeu separatoare dintre încăperile şi holurile, casele, scărilor şi încăperile utilizate ale spaţiului pod:
–        în casele de categoria А54551
–        în casele de categoria B52581
–        în casele de categoria C50601
2.      Planşee dintre încăperile apartamentelor şi magazinele situate sub ele:
–        în casele de categoria А5955 452
–        în casele de categoria B și C5758 482
3.      Planşee dintre camerele apartamentului în două nivele:
–        în casele de categoria А4763
–        în casele de categoria B4566
–        în casele de categoria C4368
4.      Planşee dintre încăperile de locuit ale căminelor5060
5.      Planşee care separă încăperile de deservire socială în cămine între ele şi de încăperile de uz comun (holuri, antreuri etc.)47651
6.      Planşee dintre încăperile apartamentelor şi restaurantele, cafenelele, sălile sportive, situate sub ele:
–        în casele de categoria А6255 452
–        în casele de categoria B și C6058 482
7.      Planşee dintre încăperile apartamentului şi încăperile administrative, oficiile situate sub ele:
–        în casele de categoria А52582
–        în casele de categoria B și C50602
8.      Pereţi şi pereţi despărţitori dintre apartamente, dintre încăperile apartamentelor şi casele scărilor, holuri, coridoare, antreuri:
–        în casele de categoria А54
–        în casele de categoria B52
–        în casele de categoria C50
9.      Pereţii dintre încăperile apartamentelor şi magazine:
–        în casele de categoria А59
–        în casele de categoria B și C57
10.  Pereţii şi pereţii despărţitori care separă încăperile apartamentelor de restaurante, cafenele, săli sportive:
–        în casele de categoria А62
–        în casele de categoria B și C60
11.  Pereţi despărţitori dintre camere, dintre bucătărie şi cameră în apartament:
–        în casele de categoria А43
–        în casele de categoria B și C41
12.  Pereţii despărţitori dintre blocul sanitar şi camerele în acelaşi apartament47
13.  Pereţi şi pereţi despărţitori dintre camerele căminelor50
14.  Pereţi şi pereţi despărţitori care separă încăperile de deservire sociala ale căminelor între ele şi de încăperile de uz comun: holuri, antreuri casele scării47
15.  Uşi de intrare ale apartamentelor cu ieşire în casele scărilor, antreuri, coridoare:
–        în casele de categoria А34
–        în casele de categoria B32
–        în casele de categoria C30
Hoteluri
16.  Planşee între apartamente:
–        în casele de categoria А5257
–        în casele de categoria B5060
–        în casele de categoria C4862
17.  Planşeele care separă camerele de hotel de încăperile de uz comun (holuri, antreuri, bufete):
–        în casele de categoria А5455 502
–        în casele de categoria B și C5258 532
18.  Planşeele care separă camerele de hotel de încăperile restaurantelor, cafenelelor:
–        în casele de categoria А6257 452
–        în casele de categoria B și C5960 482
19.  Pereţi şi pereţi despărţitori între apartamente:
–        în casele de categoria А52
–        în casele de categoria B50
–        în casele de categoria C48
20.  Pereţi şi pereţi despărţitori care separă camerele de hotel de încăperile de uz comun ( casele scărilor, holuri, bufetele):
–        în casele de categoria А54
–        în casele de categoria B și C52
21.  Pereţii şi pereţii despărţitori care separă camerele de hotel de restaurante, cafenele:
–        în casele de categoria А62
–        în casele de categoria B și C59
Clădiri administrative, oficii
22.  Planşee între birouri, cabinete, cancelarii şi care separă aceste încăperi de cele de uz comun (antreuri, holuri):
–        în casele de categoria А52632
–        în casele de categoria B și C50662
23.  Planşee care separă birourile, cabinetele de încăperile cu surse de zgomot (birouri de tapat, teletaipuri etc):
–        în casele de categoria А54602
–        în casele de categoria B și C52632
24.  Pereţi şi pereţi despărţitori între cabinete şi între cabinete şi birouri:
–        în casele de categoria А51
–        în casele de categoria B și C49
25.  Pereţi şi pereţi despărţitori care separă birourile de încăperile de uz comun (holuri, antreuri, bufete) şi de încăperile cu surse de zgomot (birouri de tapat, teletaipuri etc):
–        în casele de categoria А50
–        în casele de categoria B și C48
26.  Pereţi şi pereţi despărţitori care separă cabinetele, birourile de încăperile de uz comun şi de încăperile zgomotoase:
–        în casele de categoria А54
–        în casele de categoria B și C52
Spitale și sanatorii
27.  Planşee între saloane, cabinetele medicilor4760
28.  Planşee între sălile de operaţie şi planşee care le separă de saloane şi cabinete5760
29.  Planşee care separă saloanele, cabinetele medicilor de încăperile de uz comun (antreuri, holuri)5263
30.  Planşee care separă saloanele, cabinetele medicilor de bucătării, ospătarii57502
31.  Pereţi şi pereţi despărţitori între saloane, cabinetele medicilor47
32.  Pereţi şi pereţi despărţitori dintre sălile de operaţie şi care le separă de alte încăperi. Pereţi şi pereţi despărţitori care separă saloanele şi cabinetele medicilor de bucătării şi cantine57
33.  Pereţi şi pereţi despărţitori care separă saloanele şi cabinetele de încăperile de uz comun52
Instituţii de învățămînt
34.  Planşee între clase, cabinete, auditorii şi planşee care separă aceste încăperi de încăperile de de uz comun (coridoare, vestibuluri, holuri etc.)4763
35.  Planşee între clasele muzicale ale instituţiilor de învăţămînt mediu5758
36.  Planşee între clasele muzicale ale instituţiilor de învăţămînt superior6053
37.  Pereţi şi pereţi despărţitori între clase, cabinete, auditorii şi care separă aceste încăperi de încăperile de uz comun47
38.  Pereţi şi pereţi despărţitori între clasele muzicale ale instituţiilor de învăţămînt mediu, şi care separă aceste încăperi de încăperile de uz comun57
39.  Pereţi şi pereţi despărţitori între clasele muzicale ale instituţiilor de învăţămînt superior60
Instituţii preşcolare
40.  Planşee între camerele comune, dormitoare4763
41.  Planşee care separă camerele de grupă şi dormitoarele de bucătării51632
42.  Pereţi şi pereţi despărţitori între camerele de grupă, dormitoare, alte camera pentru copii47
43.  Pereţi şi pereţi despărţitori care separă camerele de grupă şi dormitoarele de bucătării51
1) Condiţiile se impun şi pentru la transmiterea zgomotului de impact în încăperile de locuit ale apartamentelor la acţiunea de lovire pe pardoseala încăperii din apartamentul alăturat (inclusiv de la acelaşi etaj)
2) Condiţiile se impun pentru transmiterea zgomotului de impact în încăperea protejată contra zgomotului la acţiunea de loviturii pe pardoseala încăperii care este o sursa de zgomot
Sursa: Normativul în construcţii NCM E.04-02-2006 (MSN 2.04-03-2005)